Opdatering af Instruks for behandling af anafylaksi i forbindelse med injektion eller infusion

Sundhedsstyrelsen har set på behovet for at have et adrenalinberedskab i forbindelse med borgere med diabetes, der skal have injektioner med insulin. Sundhedsstyrelsens vurderer, at der ikke er behov for adrenalinberedskab. Se mere her.

Sundhedsstyrelsens udmelding betyder en mindre korrektion af MSO’s Instruks for behandling af anafylaksi i forbindelse med injektion eller infusion.
Den korrigerede version af instruksen er på Portalen og kan findes her.

Giver instruksen anledning til spørgsmål, kan i henvende jer til Kvalitet og Borgersikkerhed på: kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk