Ny funktion som “Pionér for velfærdsteknologi”

Det bliver obligatorisk at have pionérer for velfærdsteknologi på de plejehjem, som har indført eller kommer til at indføre bade- og hygiejnestolen, Carendo. I sundhedsenheder og hjemmeplejen kan man også vælge at have pionérer.

Styregruppen for Velfærdsteknologi søsætter en 2-årig funktion som Pionér for Velfærdsteknologi (VT-pionér). Opgaven er at bistå nærmeste leder med, at man lokalt opnår nytteværdi af velfærdsteknologi, og at det forankres i hverdagen.

Styregruppen for Velfærdsteknologi har, med afsæt i rammer fra Chefteamet, besluttet at udbrede VT-pionérer i MSO. Grundlaget for denne beslutning er blevet beriget på Direktionsmøde og i den praksisnære VT-implementeringsgruppe.

Plan for implementering

  • Center for Frihedsteknologi (CFT) tilbyder at besøge hvert lokalområde i løbet af efteråret 2018 for at drøfte tanker om VT-pionér-funktionen og netværk i jeres område.
  • Midler udmøntes til hvert område efterhånden som bade- og hygiejnestolen Carendo er sat i drift – forstander/leder opslår funktion som VT-pionér.
  • Nogle steder er der fungerende lokale VT-tovholdere eller VT-vejledere. Her foreslår vi, at nærmeste leder og direktion vurderer, om opslag er relevant, eller om løsningen er en dialog med nuværende VT-tovholdere/VT-vejledere om at overgå til funktion som ’VT-pionér’.

Din opgave som leder er

  • Medvirke til at implementere VT-pionérer og understøtte funktionen i hverdagen.

Du kan læse funktionsbeskrivelse og rammer for VT-pionérer på den nye velfærdsteknologihjemmeside her.

Ved spørgsmål kontakt Rasmus Møller-Levy. E: rasmo@aarhus.dk T: 4185 7675.