Hvordan oplever SOSU-elever vores arbejdsplads?

I Sundhed og Omsorg prioriterer vi høj kvalitet i den uddannelse, vi giver elever og studerende. For sådan får vi kompetente medarbejdere. Målet er også, at elever og studerende oplever os som en arbejdsplads, hvor de har lyst til at søge job. Uddannelserne er vores vigtigste rekrutteringskilde!

Vores seneste evaluering viser, at SOSU-elever oplever, at praktikvejlederne arbejder seriøst med deres uddannelse. Eleverne får god introduktion, feedback, bliver udfordret på et passede niveau og har stort udbytte af vejledningen. Eleverne oplever også stort udbytte i det tværfaglige møde med elever og studerende fra andre uddannelser.

Men der er plads til forbedringer. Evalueringen viser blandt andet, at mødet med kollegerne på praktikstedet kan være ufordrende og det er ikke alle kollegaer er parate til at tage del i uddannelsen af elever. 

Med målet om at forbedre uddannelse og læring bliver evalueringsrapporterne lige nu drøftet blandt uddannelseskonsulenter, direktioner, ledere og praktikvejledere. 

Find evaluerinsrapporterne  her

Udvalget for grunduddannelser (billedet) har netop drøftet de tværgående tendenser i evalueringen. Udvalget sender store roser til praktikvejledere, uddannelseskonsulenter, ledere og forstandere for jeres indsats. Vi opfordrer samtidigt til opmærksomhed på læringskultur, kommunikation – og på hvordan vi tager imod nye kollegaer på arbejdspladsen.