Fremtidens sygeplejersker i Aarhus kommune

Kom til en spændende temaeftermiddag for sygeplejersker med Sidsel Vinge, der i rapporten “Kompleksitet i den Kommunale Sygepleje” udfolder begrebet kompleksitet ud fra sygeplejerskernes perspektiv.

Vi skal sammen udfolde, hvad fremtidens sygepleje kræver at mål og kompetencer, for at vi kan blive skarpere på at hjælpe borgeren med komplekse problemstillinger og multiple sygdomme i et sundhedsvæsen i forandring. Du vil også høre mere om den nye specialuddannelse i Borgernær Sygepleje og uddannelsen i APN (avanceret klinisk sygepleje).

Temaeftermiddagen afholdes onsdag 14. november kl. 12-16 (inkl. frokost). Program og sted følger.

Målgruppe: Alle sygeplejersker i Sundhed og Omsorg og deres ledere.

Husk at informere om – og planlægge deltagelse på temadagen. Tilmelding på kursusportalen her.