Fokus på pårørende – pårørendevejleder og psykologtilbud

Fra venstre: pårørendevejleder Anne Marie Winther og psykolog Lene Dernert

Fra d. 1. september har MSO ansat en pårørendevejleder: Anne Marie (Rie) Winther er socialrådgiver med mange års erfaring fra hospitalssektoren med at rådgive både pårørende og patienter.

Pårørende bosat i Aarhus Kommune kan kontakte Rie direkte. Medarbejdere kan henvende sig på pårørendes vegne eller få vejledning til at møde pårørende, der har behov for støtte.

Pårørendevejlederen kan eksempelvis kontaktes af pårørende, der pludselig har fået sygdom tæt på livet. Eller når pårørenderollen bliver for belastende.

Rie Winther kan fx bistå med:

  • Spørgsmål omkring socialfaglige spørgsmål – fx pleje- og pasningsorlov
  • Hjælp til at få overblik over muligheder og støttetilbud
  • At bygge bro og henvise til offentlige tilbud og tilbud i foreninger
  • Overvejelser om plejehjem eller ældrebolig (fx økonomiske overvejelser m.v.)

Kontakt: Anne Marie (Rie) Winther: anmaw@aarhus.dk – 41 89 09 38

Psykologtilbuddet SOS-pårørende v. psykolog Lene Dernert er også en del af pårørendeindsatsen. Her tilbydes pårørende gruppeforløb eller individuelle samtaler. Ca. 400 pårørende har de seneste fire år benyttet tilbuddet. Kontakt: Lene Dernert: lgd@aarhus.dk – 41 85 79 48.

Pårørendeindsatsen er forankret i Folkesundhed Midt og en del af Sundhedsstrategi og Forebyggelse, men vil få en bred samarbejdsflade i MSO. Spørgsmål: Kontakt leder af Folkesundhed Anja Fynbo – Mobil: 41 85 50 29 – Mail: anfy@aarhus.dk

På hjemmesiden www.aarhus.dk/paarorende og i folderen ”Støtte til familie og netværk” er der samlet overblik over tilbud til pårørende – i kommune og i foreninger.