Systematisk og professionel onboarding af nye medarbejdere og ledere

Vi vil gerne tage godt imod nyansatte – så de lander godt i Sundhed og Omsorg og kan løse deres opgaver så godt som muligt til gavn for borgerne.

Vi arbejder hele tiden med at systematisere og professionalisere den måde, vi tager imod nyansatte, elever og studerende på – ikke blot lokalt hos jer i jeres lokale processer, men også i de indsatser, vi arbejder med på tværs af Sundhed og Omsorg.

Lige nu arbejder vi derfor med:

At lave nogle brugbare og letanvendelige introduktionsskemaer til brug for onboarding af medarbejdere, ledere, elever og studerende
Et forslag til koncept for introduktion af nyuddannede m.fl. (en indsats i ”Program for rekruttering og fastholdelse”) har været til høring i udvalgene for kvalitet og læring, og svarene er netop nu ved at blive indarbejdet i konceptet. Konceptet forventes drøftet og evt. besluttet i chefteamet inden efterårsferien.

Vi forventer, at alle nye og udviklede skemaer ligger samlet, når Aarhus Kommunes nye intranet står klar – forventeligt ultimo 2018. Indtil da kan du finde onboarding-materiale her.

At bringe endnu mere makkerskab og god læring ind i onboarding-processen

Vi er også i gang med at udvikle en redskabskasse til sidemandsoplæring og følgeskab. Kassen er skabt i et samarbejde mellem HR og forskellige ressourcepersoner og skal også understøtte den gode introduktion af nye medarbejdere.
Kassen forventes færdig inden udgangen af i år.

At udsende en velkomstpakke

Vi vil gerne introducere nye medarbejdere for magasinet [pleje]HJEM , for vores ledetråde, for ”Takt og tone”-politikken og for e-læringsmodulet ”Velkommen om bord”. Derfor kunne I inden sommerferien læse, at dette materiale ville blive udsendt som fysiske pakker i løbet af sommeren.
Det er dog besluttet indtil videre, at udsendelsen af en samlet pakke udsættes – men nye kasser med magasinet udsendes i de næste uger til alle plejehjem. Som forstander skal du derfor:

  • Sørge for at alle nye medarbejdere får en fysisk udgave af magasinet [pleje]HJEM og dermed introducere din nye kollega til, hvordan vi arbejder med besjæling og hjemliggørelse i Sundhed og Omsorg.
    Får du brug for flere magasiner, sender vi gerne flere – skriv til kommunikation@mso.aarhus.dk

Det er stadig vigtigt, at chefer, ledere og forstandere sikrer, at nye medarbejdere, ledere eller elever/studerende tager ”Velkommen om bord” – og præsenteres for både ledetrådene“Takt og tone”-politikken og Aarhus Kommunes ”God adfærd for ledere og medarbejdere”.

Har du generelt spørgsmål til onboarding, er du velkommen til at kontakte Rikke Steen Andersen, HR-udviklingskonsulent på rista@aarhus.dk