Cura 23 – status på opdatering

Vi gik i drift den 24-25. september. Opgraderingen blev gennemført efter planen. De efterfølgende fejl er kommunikeret ud via Nyheder for Borgerjournalen og Loop. Problematikken i forhold til borgere med potentielt forkert indlagt status er løst.

Opfølgningsdatoer i Cura

Kortet ”opfølgning” har været slået fra i 14 dage for ikke at overbelaste tablets med et stort antal ”gamle” opfølgninger, som ramte den 15. september. Opfølgningerne var udskudt et år fra idriftsættelsen. Kortet ”opfølgning” er igen slået til. Der er ikke modtaget henvendelser i supporten vedrørende problemer med det. Vejledning til behandling af de opfølgninger, som ligger, meldes ud, når den er færdigbehandlet.

Følg med på Nyheder fra Borgerjournal og Loop for nyeste status.