Nyt tilbud: borgere kan købe ekstra praktisk hjælp og socialt samvær

Borgere, der modtager pleje og praktisk hjælp, får nu mulighed for at bestille ekstra hjemmehjælp af hjemmeplejen. Det sker som led i Sundhed og Omsorgs deltagelse i frikommuneforsøget, der starter d. 1. oktober 2018.

Formålet med forsøget er at give borgerne mulighed for at bestille praktisk hjælp eller personligt samvær udover det, de i forvejen er visiteret til og dermed sikre større fleksibilitet for borgerne. Borgerne skal selv betale for den ekstra hjemmehjælp. Du kan se hvilke ydelser, borgerne kan købe her.

Arbejdsgangene og ansvarsfordelingen ift. bestilling og levering af tilkøbsydelser i hjemmeplejen kan du læse mere om her.

Som leder i hjemmeplejen er det vigtigt, at du informerer din ressourcekoordinator og plejepersonalet om arbejdsgangene ift. tilkøbsydelser.

Har du spørgsmål? kontakt Kristian Mikkelsen på krmi@aarhus.dk eller på tlf. 41 87 46 22.