Ny audit på tryksår

Nyt fra Sårklyngen

Der er udarbejdet en ny audit på tryksår her i løbet af sommeren 2018. I MSO arbejder vi hele tiden med at mindske antallet af tryksår og denne audit giver et indblik i, hvordan det ser ud på tryksårs-området i MSO på nuværende tidspunkt sammenlignet med 2017 – fx kan vi se, at der er 23% færre borgere med tryksår i Sundhedsenhederne end i 2017 – en succes, der skal fejres.
Auditten peger tydeligt på, hvor vi har udfordringer indenfor feltet, og hvad der fremadrettet skal sættes fokus på. Læs Tryksårsaudit 2018

Nøgletal på tryksårsområdet

Baseret på 190 borgere med 234 aktuelle tryksårsydelser trukket fra Cura Plan i juni 2018:

  • 23% færre borgere med tryksår i SHE i 2018 end i 2017
  • 50 borgere (26%) er risikovurderet med baggrund i Bradenscoringsredskabet
  • 46 borgere (24%) har mindst én dokumenteret forbyggende ydelse (HUSK faktorer)
  • 21 journaler (11%) har dokumenteret et produktnavn på en bevilliget trykaflastningsmadras eller pude
  • 52% af borgerne med tryksår er kørestolsbrugere
  • 76% af borgere under 60 år med tryksår er kørestolsbrugere
  • 116 tryksår (50%) vurderer vi, er relateret til siddestillingen
  • 38% af borgere med tryksårene har været i behandling i længere tid end 6 måneder

Samarbejde med Afdelingen for Hud- og kønssygdomme

Sårklyngen er blevet orienteret om, at MSO´s eksterne samarbejdspartner Sårcenteret AUH, pr. 1. september i forbindelse med overflytning til Skejby Sygehus har foretaget besparelser. Dette omfatter færre ambulante tider i sårcenteret, samt en halvering af sengepladser i sengeafsnittet. Vi kan forvente der bliver længere ventetid på henvendelser, og længere interval mellem kontroltiderne.  Dette vil især gøre sig gældende ved borgere hvor sårproblematikken er venøst betinget, og ødem behandling. Den telemedicinske korrespondance er uændret, og sygeplejersken kan fortsat søge sparring på borgere, der er i forløb hos sårcenteret, ligesom sårklyngen kan kontaktes.Vedrørende borgere med sår, der ikke er i forløb hos sårcenteret, men hvor sygeplejersken vurderer, at det kan være aktuelt med henvisning: Kontakt gerne sårklyngen først, da vi kan være behjælpelige med udredning og optimering af behandlingen, hvormed henvisning til sårcenteret måske ikke er relevant.   

Har du spørgsmål eller behov for sparring,  så er kontaktoplysninger til sårkonsulenterne her