Ledere: Vi har et stort ansvar i organisationsforandringer 

De ansatte i MSO har haft nok at se til det sidste år med ibrugtagning af både forløbsmodellen, Cura og Fælles sprog III. Det stiller krav til det ledelsesmæssige ansvar. Læs her, hvordan de i Område Marselisborg arbejder med den opgave.  

I område Marselisborg er der brugt lang tid på at planlægge de nye tiltag for at skabe det bedst mulige grundlag for ibrugtagningen. Området har bl.a. lavet særlige vidensdelingsnetværk og en klar struktur for hvem, der gør hvad, hvornår.  

Anerkendelse af medarbejderne 

Soleyd Hansen, leder i hjemmeplejen, Område Marselisborg, slår fast, at ledelsens opsætning af tydelige rammer og ikke mindst opbakning og anerkendelse til medarbejderne er afgørende for at lykkes med så store forandringer: 

“Som ledere har vi et stort ansvar for at lytte til medarbejdernes frustrationer og tage dem alvorligt og samtidig italesætte forandringerne positivt. Det er vigtigt med en tæt dialog leder og medarbejder imellem og give plads til, at medarbejderne kan dykke ned i tingene og bruge deres faglighed i implementeringen.” 

Der er et stort fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i området. Hvis en medarbejder mangler viden om funktionaliteter i fx Cura, bliver der afsat tid til kompetenceudvikling, så systemet ikke får skylden for noget, der kan løses med oplæring. 

Sikring af kvalitet og ensartethed i Cura 

I forbindelse med implementeringen af Cura er der etableret netværk i MSO med dokumentationskoordinatorer og tovholdere, som skal sikre en ensartethed i arbejdet. I Område Marselisborg har man derudover haft mulighed for at skabe en særlig curatorrolle ved at udvælge nogle medarbejdere til at sikre den gode implementering yderligere. 

“Vi ville undgå, at der opstod lokale arbejdsgange. Ledelsen bakker 100 % op om det arbejde curatorerne laver, og det har givet en ensartethed i arbejdet med Cura. På sigt kommer vi til at neddrosle curatorernes tid, og dokumentationskoordinatorerne tager over, jo mere Cura bliver implementeret,” siger Tina Porsmose, viceområdechef, Område Marselisborg, og tilføjer: “Implementering af noget nyt tager altid længere tid, end man regner med. Man skal afsætte god tid til det, ellers lykkes det sjældent.”