Måling af trivsel og social kapital 2018

I går – mandag d. 22. oktober – modtog alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg, ligesom alle andre medarbejdere i Aarhus Kommune, et link til Måling af Trivsel og Social kapital 2018. Linket er kommet på både arbejdsmail og i e-boks  med det samme link. Vi opfordrer dig til, at du som leder spørge dit team om:

  • alle har modtaget invitationen til at deltage
  • de ved hvornår og hvordan, de kan besvare spørgeskemaet
  • de har spørgsmål til undersøgelsen

Vær opmærksom på, at når du som leder besvarer spørgeskemaet, så er ”dit daglige team” dit lederteam.

Her er svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål:

  • Spørgeskemaet kan besvares både på computer, tablet og smartphone
  • Det tager ca. 20-30 min. at besvare skemaet
  • Alle svar behandles fuldt fortroligt
  • I kan følge svarprocenten for jeres team løbende på portalen
  • Link til ”Svarbarometret” sendes ud i løbet af ugen
  • Vær opmærksom på om nogle af dine medarbejdere, af den ene eller anden grund har brug for hjælp til at besvare skemaet. Aftal med arbejdsmiljørepræsentanten hvordan I bedst kan hjælpe
  • Resultatrapporterne bliver offentliggjort i starten af december

Hvis nogle af dine medarbejdere oplever tekniske problemer med selve besvarelsen, eller de ikke har modtaget en invitation, så kan I kontakte Kommunikation & Analyse, som står for dataindsamlingen i Sundhed og Omsorg. E-mail: thkapo@aarhus.dk, tlf.: 4185 7826 mellem kl. 9.00 – 16.00

Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær har udarbejdet listen over ofte stillede spørgsmål med svar på de mest almindelige spørgsmål, fx spørgsmål vedrørende formålet med undersøgelsen, spørgeskema, fortrolighed, tidsplan mm. Find svar på spørgsmålene Medarbejderportalen

Finder du ikke svar på jeres spørgsmål her, kan du kontakte Rikke Stephensen fra Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær på mail rste@aarhus.dk eller på telefon 41 87 37 86.