Status på arbejdet med Forløbsmodellen

Resultaterne af den seneste STOP-OP måling viser, at vi på flere punkter er godt i gang med at arbejde efter Forløbsmodellen i praksis. For at Forløbsmodellens systematik og roller fuldt ud kan blive en integreret del af den daglige praksis, er der imidlertid behov for, at der fortsat arbejdes meget systematisk med implementering af alle Forløbsmodellens elementer.

Med afsæt i resultaterne af STOP-OP målingen kan det fremhæves, at der skal være en særlig opmærksomhed på følgende emner i det videre arbejde med implementering af Forløbsmodellen:

  • At indrette den lokale arbejdstilrettelæggelse, så det er muligt at arbejde efter Forløbsmodellen i alle enheder
  • At understøtte SOSU-assistenter på plejehjemmene og i hjemmeplejen i at varetage rollen som forløbsansvarlig, og at understøtte SOSU-hjælperne – særligt i hjemmeplejen – i at varetage rollen som kontaktperson
  • At understøtte sygeplejersker i sundhedsenhederne i at varetage rollen som forløbsansvarlig
  • At arbejde med at afholde de forskellige typer af borgerkonferencer – planlægningssamtale, afslutningssamtale og opfølgningssamtale
  • At understøtte at der arbejdes efter Forløbsmodellens arbejdsgangsbeskrivelser i alle enheder
  • At håndtere skift af forløbstype fra enkelt eller sammensat til varigt forløb eller omvendt i alle enheder – men særligt i hjemmeplejen og sundhedsenhederne
  • At understøtte at forløbsansvarlige i sundhedsenhederne varetager tildeling af småhjælpemidler i enkle og sammensatte forløb samt indsatser i §83a forløb

Resultaterne af målingen kan bruges af direktioner, ledere og forstandere i den lokale planlægning af det videre arbejde med implementering og forankring af Forløbsmodellen og derved understøtte realiseringen af målet om, at skabe målrettede og sammenhængende forløb for borgerne af høj faglig kvalitet.