Etisk Dialogforum

I 2017 satte Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) en række prøvehandlinger i gang for at styrke samarbejdet om borgerne. Én af prøvehandlingerne er Etisk Dialogforum.
Etisk Dialogforum skal belyse komplekse, dilemmafyldte og vanskelige sager ud fra et etisk perspektiv. Sager, hvor en tilfredsstillende afgørelse ikke umiddelbart står klart, hvor juraen og fagligheden ikke tilbyder entydige svar, og hvor det personlige skøn derfor kommer på usikker grund. Visionen er, at refleksionerne skal være med til at fremme den etiske bevidsthed og kvalitet i de faglige beslutningsprocesser. 
Men først og fremmest skal de etiske refleksioner bidrage til, at borgerne oplever MSOs og MSBs fælles indsats mere sammenhængende.

Hvilke dilemmaer kan behandles?

Etisk Dialogforum behandler dilemmaer af etisk karakter, uanset om de er små eller store. Dilemmaer skal have relevans for samarbejdet mellem de to magistratsafdelinger og kan fx være:

  • balancen mellem borgerens selvbestemmelse og vores pligt til omsorg
  • etiske dilemmaer i borgersager, der indebærer samarbejde mellem MSO og MSB

Etisk Dialogforum skal ikke komme med anbefalinger eller træffe beslutninger. Opgaven består i at belyse dilemmaerne fra flere relevante fagligt-etiske perspektiver. På den måde kan Etisk Dialogforum være med til at pege på værdimæssige konflikter, opridse forskellige handlingsmuligheder og fremhæve relevante etiske argumenter som en beslutningstager kan benytte sig af. Beslutningskompetencen ligger fortsat hos ledere/chefer.

Hvordan foregår det?

Dilemma-holder, dvs. den medarbejder eller leder, der rejser dilemmaet, kontakter én af projektlederne. I fællesskab aftaler vi, hvordan dilemmaet kan beskrives. Styregruppen for samarbejdet mellem MSO og MSB er med til at prioritere de indkomne dilemmaer. Etisk Dialogforums møder ledes af en facilitator og struktureres metodisk efter Den etiske Model. Modellen sikrer etiske refleksioner og tydeliggør det grundlag, som beslutninger træffes på. 

Afhængigt af sagen sker behandlingen på forskellig måde:

  • Dilemma-holder har mulighed for at deltage i mødet, hvor sagen drøftes
  • Dialogforummet behandler sagen og orienterer herefter om etiske refleksioner og handlemuligheder.

Vi forventer, at der kan behandles to dilemmaer på hvert møde, og at der afholdes fire møder om året. Første møde afholdes i efteråret 2018. Prøvehandlingen Etisk Dialogforum evalueres medio 2020. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har fået øje på et dilemma, jeg gerne vil have behandlet? Kontakt én af projektlederne: 

  • Benedicte Schulin (MSO) på sanbe@aarhus.dk / 41 85 78 27 eller
  • Tine Dynæs Juhl (MSB) på jdt@aarhus.dk / 41 85 63 06

Se PowerPoint-præsentation om Etisk Dialogforum

”Det begynder med borgeren”
Siden juni 2017 har medarbejdere og ledere fra udvalgte områder af MSO og MSB deltaget i en række prøvehandlinger, der er igangsat for at styrke samarbejdet på tværs af de to magistratsafdelinger. Gennem ca. 20 prøvehandlinger har deltagerne øvet sig i at løse fælles problemstillinger til gavn for borgerne. Samtidig har deltagerne øvet sig i en ny samarbejdsmetode og fået erfaringer med, hvad der fungerer i samarbejdet, og hvad der ikke fungerer. Deltagerne har i løbet af processen i fællesskab identificeret udfordringer, delt erfaringer på tværs af prøvehandlingerne og til sidst været med til at trække læring ud af forløbet. Den fælles læring og fælles viden er oversat til et samarbejdsredskab, ”Det begynder med borgeren”, der færdiggøres i efteråret 2018, og som efterfølgende skal omsættes i den daglige praksis – så vi fortsat kan dele og sprede de gode erfaringer i samarbejdet til gavn for borgerne.