Akutteam og sundhedsenheder samarbejder om sårbare borgere

Fire sygeplejersker i vores Akutteam hjælper sårbare borgere på bosteder eller bostedslignende tilbud og forsorgshjem til bedre forebyggelse af fysisk sygdom. Efter tilbuddet begyndte i april måned i år, får Akutteamet nu langt flere henvendelser fra netop bosteder og forsorgshjem angående disse borgere. Når der ikke længere er brug for akut hjælp, vil hjemmesygeplejersken i nogle tilfælde skulle tage over.
Derfor oplever sundhedsenhederne formentlig en stigning i henvendelser angående sårbare borgere, som efter den akutte indsats har behov for yderligere sygeplejefaglig indsats fra hjemmesygeplejersken. Projektsygeplejerske Mille Gottlieb Jensen fra sundhedsenheden Christiansbjerg er bl.a. ansat til at varetage en brobygger- og sparringspartnerfunktion mellem Akutteam og sundhedsenhederne. Mille står til rådighed, hvis der fx er behov for etablering af samarbejde, sparring, rådgivning eller afklaring af spørgsmål i forhold til den sygeplejefaglige indsats og/eller borgerens psykiatriske tilstand.

Kontaktoplysninger: Mille Gottlieb Jensen på mail migoj@aarhus.dk eller telefon 41 87 31 24. Eller projektleder Jane Salby på mail sajan@aarhus.dk eller telefon 41 85 91 76.