Sådan forebygger vi vold, mobning og chikane mod ansatte: Ny vejledning og fælles retningslinje

Aarhus Kommune har justeret ”Retningslinje om forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane mod ansatte i Aarhus Kommune

GODT AT VIDE som leder:

  • Retningslinjen for Aarhus Kommune kobler sig til en ny procedure i MSO’s arbejdsmiljøsystem. Sammen udgør de retningen for MSO’s arbejde med vold, trusler og chikane fra borgere. Den nye procedure er vedtaget i HMU d. 21. juni 2018. I retningslinjen finder du blandt andet centrale definitioner på vold, mobning og chikane.
  • Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær har udarbejdet en fælles vejledning til at forebygge, håndtere og følge op på episoder med vold, trusler og chikane fra borgere med tilhørende værktøjer. Vejledningen er din og arbejdsmiljørepræsentantens ’tjekliste’ for både faglige og risikostyrende handlinger gennem forskellige faser af agiteret adfærd fra borgere.
  • HMU har også vedtaget en ny MSO-procedure for håndtering og forebyggelse af video-og lydovervågning. 

Link til procedurer og retningslinje Vold, mobning og chikane: Sundhed og Omsorg

Link til Fælles Vejledning til at forebygge, håndtere og følge op på episoder med vold, trusler og chikane -Vejledning og værktøjer

NÆSTE SKRIDT

  • Lokalt skal LMU, arbejdsmiljøorganisationen og ledere have kendskab til materialet. I forlængelse heraf, skal der udarbejdes et lokalt tillæg, som erstatter de tidligere lokale handleplaner for vold. LMU tager initiativ til, at der bliver udarbejdet et lokalt tillæg i hvert område/enhed.
  • Der er gennemført en temaeftermiddag d. 24.9.18 omkring materialet. Der var høj tilslutning, så vi regner med at udbyde emnet igen i 2019.
  • En Procedure for chikane, trusler, vold og mobning mellem ansatte i MSO er under udarbejdelse.

Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær

Anette Østergaard og Mette Møller Stenkjær