Akutteamets opfølgninger bidrager til at reducere antallet af indlæggelser

Akutteamet indfører systematisk opfølgning på alle udredningsbesøg, efter at et projekt i første kvartal 2018 har vist, at opfølgningerne kan være med til at reducere antallet af indlæggelser af borgere med en forebyggelig diagnose.

I første kvartal af 2018 lavede Akutteamet et projekt, som indebar opfølgning til de borgere, som de havde lavet tilsyn på. Det betød, at Akutteamet inden for tre hverdage efter første besøg telefonisk kontaktede hjemmesygeplejersken, hjemmepleje, plejehjem eller borgeren selv med henblik på en status på borgerens tilstand.

Årsagen til tiltaget er dels et forsøg på at forhindre forværring af sygdom og minimere indlæggelser men også at give mulighed for faglig sparring.

Data er nu gjort op og viser – sammenlignet med tilsvarende periode året før – at opfølgning kan bidrage til at reducere antallet af indlæggelser af borgere med forebyggelig diagnose.

Som følge af dette projekt indfører Akutteamet nu systematisk opfølgning på alle udredningsbesøg ud fra samme kriterier som i projektperioden.

Læs abstract fra projektet