Klyngen for borgernær sygepleje: målrettede handlingsanvisninger giver bedre flow

Klyngen for borgernær sygepleje kan efter et seks måneder langt fokus på målrettede handlingsanvisninger konstatere, at målrettede handlingsanvisninger medvirker til højere sygeplejefaglig kvalitet, kontinuitet og dermed kortere forløb og mere flow i opgaverne i sundhedsenhederne.

Hvorfor er udfyldte handlingsanvisninger så vigtige?

Klyngen for Borgernær Sygepleje har de seneste seks måneder arbejdet med følgeskab i relation til understøttelse af eskalationspilen. Vi ser en tydelig tendens i alle sundhedsenhederne til, at målrettede handlingsanvisninger medvirker til højere sygeplejefaglig kvalitet, kontinuitet og dermed kortere forløb og mere flow i opgaverne i sundhedsenhederne. Dette understøtter vores antagelse om, at i de borgerforløb, hvor sundhedspersonalet får dokumenteret mål, plan og opfølgning i handlingsanvisningerne, bliver forløbene kendetegnet ved kvalitet og målrettethed og dermed væsentlig kortere forløb, som igen øger borgersikkerheden og skaber højere kvalitet i borgerforløbene.

Vi ved, at der bliver flere ældre i den nære fremtid. Derfor bør vi med afsæt i ovenstående erfaringer have fokus på mere borgeroplæring; at få borgere ud i sundhedsklinikkerne og arbejde målrettet efter eskalationspilen. Derved sikrer vi, at de, der har ressourcer, får målrettet hjælp til selvhjælp. Men vigtigst af alt sikrer vi, at der til stadighed er sygepleje af høj kvalitet og tilstrækkelig tid og dermed nærvær til de borgere, der er i den sidste fase af livet eller til de, der har komplekse problematikker, der kræver et massivt sygeplejefagligt fokus. Udgangspunktet for, at ovenstående lykkes, er en målrettet handlingsanvisning – derfor er handlingsanvisninger så vigtige.

Har du spørgsmål eller behov for sparring? Find kontaktoplysninger og læs mere på Portalen