Direktørgruppen: Aarhus Kommune skal være en mangfoldig og rummelig arbejdsplads

Direktørgruppen har igangsat et nyt tværmagistratsligt projekt, ‘Mangfoldighed Forfra’, som har fokus på at ansætte flere medarbejdere med anden etnisk baggrund end vestlig.
‘Mangfoldighed i personalesammensætningen er en prioriteret opgave i Aarhus Kommune. Der er brug for, at vi bevidst arbejder med mangfoldig rekruttering, rummelig arbejdspladskultur, og at vi udnytter mangfoldighedspotentialet ved at sætte forskellighed i spil.’

Samtidig har Byrådet besluttet, at andelen af ansatte med anden etnisk minoritetsbaggrund end vestlig i faste stillinger, skal svare til andelen af borgere med anden etnisk minoritetsbaggrund end vestlig i den erhvervsaktive alder.

Se mangfoldighedsfilm

Vil du gerne vide mere om projektet? Kontakt projektleder Stinne Skammelsen på sska@aarhus.dk