Nyt intranet

Den 15. november lanceres det nye fælles intranet på tværs af Aarhus Kommune. Som leder kan du, sammen med dine medarbejdere, gennemgå en kort PowerPoint-præsentantion, som giver en introduktion til det nye intranet. I PowerPointen er der også en introduktionsvideo. Der vil løbende bliver udsendt nye introduktionsvideoer via Det faglige hjørne.

Åbn PowerPoint-præsentationen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sahar Akbari (saak@aarhus.dk) eller Anders Gejl (ang@aarhus.dk) i Kommunikation og Analyse