Ledertalenter på skolebænken

I Sundhed og Omsorg vil vi gerne skabe gode muligheder for, at de medarbejdere, som har både lyst til og potentiale for at blive leder, kan udvikle sig mod deres første lederjob. Derfor har chefteamet besluttet, at:

  • der i en periode frem mod sommeren 2019 afsættes et beløb til at medfinansiere uddannelsen som ledertrainee. Finansieringen er en refusionsydelse, som udbetales efter endt trainee-forløb. HR kan kontaktes for yderligere info.
  • medarbejdere med lederlyst kan kontakte HR og få en times vejledning om, hvilke muligheder der er for at uddanne sig mod den første lederstilling.

Derudover vil områderne i Sundhed og Omsorg arbejde på en lokal før-leder-vejledning. Den skal hjælpe medarbejdere med lyst til ledelse eller ledere med en potentiel fremtidig leder i medarbejdergruppen til at vide, hvordan de første skridt kan tages.

Er du nysgerrig?
Så kan du høre nogle før-ledere fortælle om deres deltagelse i de to uddannelsesforløb:

Du kan også læse mere om at blive ledertrainee i Sundhed og Omsorg her

Har du spørgsmål?

Kontakt Rikke Steen Andersen fra HR på telefon 41 85 96 32 eller mail rista@aarhus.dk