Nyt projekt: pædagogiske medarbejdere i Sundhed og Omsorg

Chris Nunan Photography

Sundhed og Omsorg har igangsat en nyt og spændende initiativ om tilførsel af flere pædagogiske kompetencer i områderne, hvor et hold pædagogiske assistenter netop er påbegyndt et forløb i projektet om pædagogiske medarbejdere i Sundhed og Omsorg.

Område Syd og Område Viby-Højbjerg er værter for de pædagogiske assistenter, som skal igennem et vurderings- og opkvalificeringsforløb for at kunne varetage opgaver inden for SOSU-området. Rekrutteringsprojektet er planlagt i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, FOA Aarhus og SOSU Østjylland.

Baggrunden for projektet er udviklingen i sundhedsvæsenet og omstillingen i vores opgaver, der stiller nye krav til kompetencer hos medarbejderne og dermed et ændret behov for kompetencesammensætning. Med gennemførelsen af projektet bliver vi klogere på effekten af flere pædagogiske kompetencer i lokale teamsammensætninger.

Deltagerne i projektet gennemgår et forberedende forløb bestående af praktik, 6 ugers kompetenceudviklingsforløb på SOSU Østjylland og et løntilskud. Efter et gennemført forforløb ansættes kandidaterne i midlertidige stillinger i værtsområderne, hvor de vil indgå i den daglige drift og opgaveløsning.

For yderligere oplysninger kan du kontakte uddannelsesleder Sara Holst, Strategi & Udvikling – HR på telefon 41 87 33 34 eller mail sagho@aarhus.dk