Nye retningslinjer for visitation ved akut behov for døgnophold

I november er de nye retningslinjer for visitation til korttidspladser i Sundhed og Omsorg trådt i kraft. Der er tale om korttidspladser ved Vikærgården, DemensCentrum Aarhus samt flexpladserne i lokalområderne.

Før sommerferien besluttede Chefteamet de overordnede principper for ændringerne af retningslinjerne, som bl.a. bygger på et ønske om at rykke ledelsesmæssigt tættere på prioritering af og opfølgning på de borgere, som falder uden for den primære målgruppe til pladserne. Det vil bl.a. ske via en tæt monitorering.

I forlængelse af Chefteamets beslutning har der i perioden august-oktober været nedsat en arbejdsgruppe, som har oversat principperne. Og implementeringen har bl.a. været drøftet på et direktionsmøde, med borgerkonsulenterne og med lederne af sundhedsenhederne.

De nye retningslinjer er sendt til borgerkonsulenterne og kan ses her:

Har du spørgsmål?

Kontakt akutleder Helle Haunstrup Krog på telefon 41 85 95 70 eller mail hehk@aarhus.dk