Har du en sygeplejerske, der skal med på næste hold i specialuddannelsen i borgernær sygepleje?

Allerede nu, efterlyser vi nye kandidater, der ønsker at tage specialuddannelsen i borgernær sygepleje med start september 2019. Alle sygeplejersker kan søge optagelse, uanset om de er ansat på plejehjem, hjemmepleje, sundhedsenhed, specialenhed mm.
En forudsætning for at blive optaget på uddannelsen er, at ansøgeren har enten en professionsbachelor i sygepleje eller en ”gammel” sygeplejerskeuddannelse suppleret med et diplom modul i videnskabsteori og metode eller et andet sundhedsfagligt diplommodul på 10 ECTS. Dvs. at de ansøgere, der ønsker optagelse på specialuddannelsen, og som mangler det nødvendige diplommodul, skal tage dette i foråret med start i januar 2019.
OBS: Vær opmærksom på at ansøgningsfristen til ’Videnskabsteori og Metode’ var 19. november, men der er givet os lidt ekstra dage til tilmeldinger.

Sundhed og Omsorg sender 6 sygeplejersker på specialuddannelsen med start i september 2019 og med fuld finansiering fra midler i Sundhed og Omsorg. (Både uddannelsesafgift og timer samt evt. udgifter til diplommodul). Er der flere ansøgere end pladser, laver vi en samlet vurdering, så pladserne bliver ligeligt fordelt på enheder og områder.

Ansøgere der ønsker optagelse på specialuddannelsen i efteråret 2019, skal inden d. 26. november 2018 tilmelde sig hos uddannelseskonsulent Bente Rubow på mail: bmr@aarhus.dk med oplysning om, hvorvidt ansøger har de fornødne forudsætninger.

Som tidligere beklager vi den korte tidsfrist. Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Bente Rubow på telefon 20 51 68 79.