Ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019 kræver oprydning i visiterede ydelser

Områdecheferne har på et møde i starten af november besluttet at lave en ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019.

På områdechefmødet d. 6. november 2018 besluttede områdecheferne:

  • der arbejdes hen imod en ny afregningsmodel for 2019
  • at der sættes standardtider på alle overdragede, sygeplejeydelser – dvs. også på ydelser, der lige nu afregnes ud fra medgået tid og ”0-minutsydelser” (dvs. ydelser der ikke afregnes fra sundhedsenheden til hjemmeplejen, men fra bestillerbudgettet til hjemmeplejen – via plejeindsatserne)
  • at der laves en arbejdsgangsbeskrivelse ift. registreringspraksis vedr. overdraget sygepleje fra sundhedsenhederne til hjemmeplejen
  • at budgetmidler vedr. ”0-minutsydelser” flyttes fra bestillerbudgetterne til sundhedsenhederne, og at tiderne på udvalgte ydelser i indsatskataloget sættes ned.  

Oprydning så afregningen bliver så korrekt som muligt 

En forudsætning for at kunne overgå til den nye afregningsmodel primo 2019 er, at der ryddes op i de overdragede ydelser. Det betyder helt konkret, at følgende ydelser skal gennemgås. I hvert tilfælde er der knyttet en Cura-vejledning og en OBS-liste til

  • Leveringer planlagt og leveret i CuraPlan, uden en aktiv ydelse i Cura. Vejledning og OBS-liste kan nu tilgås i Faktacentret. (OBS-listen kræver en særlig adgang – har du ikke den, skal du kontakte Faktacentret).
  • Ydelser, der er overdraget og visiteret i Cura, men der enten ikke er planlagt leveringer i CuraPlan, eller leveringer planlagt i CuraPlan er ikke markeret leveret indenfor de sidste 30 dage. Det vil sige, at der på OBS-listen kan forekomme overdragede sygeplejeydelser, der er korrekt overdraget og visiteret, men hvor der ikke som registreringspraksis foreskriver er ”markeret besøg leveret”. Vejledning og OBS-liste kan tilgås i Faktacenteret. (OBS-listen kræver en særlig adgang – har du ikke den, skal du kontakte Faktacentret). 

De to OBS-lister er en del af CURA-hjælpen i Faktacenteret, som opdateres hver dag, så man løbende kan følge oprydningen. 

Deadline for oprydning d. 17. december 2018 

Deadline for oprydningen er 17. december 2018. Dette er for at sikre, at afregningen bliver så præcis som mulig i 2019.  Det er op til Områderne selv, hvem der skal være tovholder på oprydningsprocessen, men det anbefales, at det er lederne af hjemmeplejen.  

Ensartet registreringspraksis fremadrettet

Sideløbende med oprydningen i ydelserne arbejdes der med de øvrige opgaver dvs. standardtider og beskrivelse af ensartet registreringspraksis. 

Har du spørgsmål til oprydningen af indsatser? Kontakt

  • Kristian Mikkelsen, Økonomi, tlf. 41 87 46 22
  • Spørgsmål til OBS-listen sendes på mail til faktacenter@mso.aarhus.dk
  • Spørgsmål til vejledningerne i CURA eller registreringer i Cura rettes til Cura-support på tlf. 51 57 69 31.