Emnemodulet får ny hjemmeside

Emnemodulet har fået ny hjemmeside: emnemodul.sundhedogomsorg.dk

Emnemodulet er en fælles vidensbase for medarbejdere i Sundhed og Omsorg. I Emnemodulet finder du blandt andet vejledninger for myndighedspersoner og kontaktinformationer på interne – og eksterne samarbejdsparter. Du kan også se, hvem der yder sagsbehandling på de ydelser, vi har. Emnemodulet erstatter personlige telefonlister, små gule sedler, retningsgivende mails mm. 

Alle medarbejdere, som er logget på med sin ident, kan tilgå Emnemodulet 

Alle medarbejdere kan orientere sig i Emnemodulet og finde ud af, hvem der yder sagsbehandling på de ydelser, vi har i MSO samt nogle af de snitflader, vi har til de andre magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Emnemodulet giver Sundhed og Omsorgs medarbejdere hurtig adgang til relevante informationer, så borgere og samarbejdspartnere, så vidt muligt, får samme besked, uanset hvem de taler med i sundhedsenheden eller i Sundhed og Omsorgslinjen.

Emnemodulet er forankret i Sundhed og Omsorgslinjen.

Du kan allerede nu gå ind på Emnemodulet

Har du spørgsmål?

Kontakt leder Kathrine Maltha Borup kmb@aarhus.dk eller redaktør Jane Rosing Lundberg jar@aarhus.dk