Vinterhalvåret er højsæson for Norovirus (Roskildesyge): bliv klogere på forholdsregler og handlingsanvisninger

Norovirus spreder sig som følge af mangelfuld hygiejne. Bliv klogere på, hvordan vi forebygger smitte og bliv opdateret på de handlinger, som skal sættes igang, hvis virussen er konstateret på fx et plejehjem.

Norovirus-infektion, også kendt som Roskildesyge, er den hyppigste årsag til ikke-bakteriel mavetarminfektion. Opgørelser viser, at den er årsag til ca. 85% af alle sygdomstilfælde. Infektion med Norovirus viser sig som pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré af få døgns varighed. Er man i øvrigt sund og rask, er sygdommen ikke være farlig. Væsketab og salt-ubalance kan i sjældne tilfælde medføre alvorligere og livstruende sygdom; især for mindre børn og ældre samt personer med svækket immunforsvar.
Spredning med Norovirus forekommer ikke sjældent på institutioner og plejehjem, men hvis den grundlæggende hygiejne er i orden, vil det kunne forebygges. Skulle der opstå spredning, er det af største vigtighed straks at gå i gang med supplerende infektionshygiejniske forholdsregler for at minimere smitten.

Pjece om forholdsregler og handlingsanvisninger

I vores pjece, som ligger på AarhusIntra, kan du kan læse om forholdsregler og handlingsanvisninger ved smitte. Pjecen er udarbejdet af Kvalitet og Borgersikkerhed.

Link til pjece på AarhusIntra
Direkte link til pjecen

Har du spørgsmål?

Kontakt Kvalitet og Borgersikkerhed på kvalitetogborgersikkerhed@mso.aarhus.dk