Vi får nyt intranet på torsdag d. 29. november

Medarbejderportalen og sundhedogomsorg.dk bliver 29. november erstattet af AarhusIntra.

Når du på torsdag 29. november åbner din Internetbrowser, bliver du mødt af Aarhus Kommunes nye fælles intranet: AarhusIntra.

Det tager tid at åbne

Det er ikke dig – eller din computer: Når du åbner AarhusIntra tager det i øjeblikket 20 – 40 sekunder at åbne. Det er en teknisk udfordring, som vil blive løst. Indtil da: Væbn dig med lidt tålmodighed.

Har du brug for hjælp?

Alle nye systemer kræver tilpasning og tilvænning. Sådan er det også med AarhusIntra. Herunder finder du teknisk hjælp og hjælp til hurtigt at komme i gang. Du kan finde hjælp, vejledninger og instruktionsvideoer på AarhusIntra her

Har du brug for teknisk support, skal du kontakte Serviceportalen: Gå til Serviceportalen

Tilgår du intranettet fra en privat enhed, kan Brugerservice ikke supportere dig. Du kan i stedet få support på hjemmeside: intranetsupport.aarhus.dk  

Se korte introduktionsvideoer om AarhusIntra

Brug 1 minut på at se de korte introduktionsvideoer til, hvad du kan finde på AarhusIntra som ansat, administrativ medarbejder og leder. Se introduktionsvideoer

Kom godt i gang med AarhusIntra

Gode råd til kommunikation på dit nye intranet.

Opslag

Et opslag fungerer som en mindre formel kommentar/information og består af et tekstfelt og eventuel vedhæftet fil. Du kan kun sende opslag til egen afdeling, eller en gruppe du er medlem af. 

Nyheder

En nyhed har udover tekstfeltet en titel, et beskrivelsesfelt og et felt til at indsætte et billede samt billedtekst. Nyheder til brede målgrupper skal afsendes af Kommunikation og Analyse. Send en mail med din nyhed til kommunikation@mso.aarhus.dk med angivelse af modtagergruppe (fx sygeplejersker, ledere mm.)

Se introduktionsvideoen til opslag, nyhed og begivenhed

Grupper

Grupper fungerer som fora, hvor du kan dele arbejdsrelevant information, videndele og samarbejde med kollegaer i egen afdeling og på tværs af hele Aarhus Kommune

  • Alle kan oprette en gruppe. Men hvis du planlægger at lave en gruppe til en større medarbejdergruppe, anbefaler vi at du kontakter Kommunikation og Analyse for at sparre omkring formålet med gruppen
  • Vi anbefaler at alle ledere/forstandere i områderne opretter en gruppe til egen afdeling/team og inviterer deres medarbejdere til gruppen. Husk at skrive MSO i beskrivelsesfeltet. Andre bør i stedet bruge menupunktet ”Min afdeling” til kommunikation i afdelingen
  • Godkendte dokumenter til alle i organisationen skal ikke ligge i grupper men under menupunkterne (Ansat, Fagområder, Værktøjer, Leder, Administration)
  • Det er ikke tilladt at dele personfølsomme oplysninger i grupper, herunder medarbejderes fagforeningsforhold 

Se introduktionsvideoen til grupper

Se oversigt over intranetredaktører

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg få mulighed for selv at redigere på intranettet?

  • Der afholdes løbende redaktørkurser. Kontakt Kommunikation og Analyse hvis du er interesseret.
  • En intranetredaktør har mulighed for at give dig redigeringsmuligheder i enkelte dokumenter. Kontakt din intranetredaktør for at få adgang.

Er intranettet fortsat åbent til alle?

  • Nej. AarhusIntra er ikke åbent, men størstedelen af dokumenterne på AarhusIntra kan tilgås eksternt.

Kan eksterne samarbejdspartnere så ikke få adgang til vores oplysninger?

  • Jo, det er muligt at lukke eksterne samarbejdspartnere ind i grupper via login. Kontakt Kommunikation og Analyse hvis du har det behov. Hvis du har indhold, som skal ses af brede målgrupper uden login, skal det lægges på aarhus.dk under organisation og Sundhed og Omsorg.

Må jeg lægge personfølsomme oplysninger på AarhusIntra?

  • Intranettet er sikkert, og fremmede kan ikke komme ind. Men da det er åbent for over 20.000 medarbejdere, må du ikke dele personfølsomme oplysninger som fx personnumre.