Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær bliver del af HR

Chefteamet har besluttet, at Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær fra 1/1 2019 overgår til at være en forvaltningsenhed i Strategi & Udvikling under HR. Målet med organisationsændringen er at skabe mere sammenhæng mellem arbejdsmiljø, sygefravær og det personalepolitiske og personalejuridiske område.

Organiseringen og opgaveløsningen evalueres i januar 2020.

Spørgsmål til ændringen kan rettes til HR-chef Vibeke Sjøgreen på vis@aarhus.dk