Cura

Veloverstået opdatering af Cura 25

TAK, til alle involverede for et godt samarbejde med at opdatere og med at tage Cura 25 i brug hen over weekenden. Opdateringen gik efter planen. Heldigvis var langt de fleste kort tilgængelige, hvilket var bedre end forventet. Der var dog korte udfald med login-problemer, men de var ikke alarmerende, så der ikke blev kommunikeret ud via Nyheder for Borgerjournal.

Evaluering af Cura organisering

Evalueringen er nu afsluttet og tilbagemeldinger bliver gennemgået. Der kommer en udmelding omkring den fremtidig organisering bland andet vedrørende tovholdere og dokumentationskoordinatorer i Det Faglige Hjørne senest d. 18/12-18.   

Din dokumentation er afgørende for borgeren 

Cura er vores vigtigste digitale redskab i det omsorgsarbejde, vi hver dag udfører. Det er her, vi dokumenterer alt af betydning for borgerne.  

Sosu-assistenterne, Tinna Magnussen og Helle Kronholm Jensen, Sct. Oluf, er til undervisning med særligt fokus på dokumentation i Besøgsplaner og Opgaver i Cura.

Marc Schneider, som underviser, er tovholder og dokumentationskoordinator, og påpeger, at netop Besøgsplanen giver et godt overblik hos en borger: Hvad der skal ske, hvor, hvordan og hvornår. Hvis altså, den er ajourført kort og præcist, så alle kan forstå det.  “Vi har så travlt med at komme ud og komme i gang. Vi skal blive bedre til at gå ind i Cura hver morgen og blive opdateret,” siger Tinna magnussen. Og Helle Kronholm Jensen tilslutter sig: “Jeg kommer nok ofte til at ringe og give en besked til en kollega eller samarbejdspartner i stedet for at skrive det ind i Cura.”  

Hvordan beskriver du omsorg?

Noget af det, som giver udfordringer i dokumentationen er bl.a. formuleringerne. For hvordan omsætter man “omsorg” til en handlingsbeskrivelse i besøgsplanen?   Sproget skal være klart med korte sætninger og så tydeligt formuleret, at både ufaglærte Benjamin på 18 år, og Mette med 30 års sosu-erfaring kan give borgeren den fornødne hjælp. “Når vi kan dokumentere kort og præcis tager det kortere tid at gøre og samtidig, er det hurtigere at forstå for den, som læser i journalen,” påpeger Tinna Magnussen.

Sådan dokumenterer du kort og præcist

  • Skriv kort i bydeform – fx: Ben smøres, strømper + sko på i sengen
  • Drop fortællende beskrivelser – fx: Benene smøres og ÆØ får strømper og sko på i sengen. Kommer op at sidde på sengekanten, kan have brug for at blive guidet. 

Derfor skal du dokumentere kort og præcist

  • Kort tekst bliver læst
  • Præcis tekst giver dig og dine kolleger relevant viden
  • Det øger borgersikkerheden
  • Det øger den faglige kvalitet
  • Du dokumenterer til den næste kollega
  • Du skal bruge mindre tid på dokumentation

Kort og præcis dokumentation – Guidelines