Uændret egenbetaling på akutpladser i Aarhus

Egenbetaling på akutpladser og andre midlertidige pladser er i den seneste tid blevet drøftet i byrådet og i Folketinget, men der er ikke vedtaget nye regler. Derfor fortsætter vi i Aarhus med at opkræve egenbetaling på alle midlertidige pladser inklusiv akutpladser.

Hvis der vedtages nye regler, kommunikerer vi det ud til alle ledere i dette nyhedsbrev sammen med uddybning af, hvornår – og hvilke pladser der er undtaget.

I finanslovsaftalen er der et ønske om at forbyde egenbetaling på akutpladser, men det er ikke vedtaget, ligesom det heller ikke i finanslovsaftalen er nævnt, hvornår et forbud i givet fald skulle gælde fra. Byrådet har drøftet at afskaffe egenbetaling på akutpladser, men det er ikke vedtaget.
Regeringen har også sat spørgsmålstegn ved, om det er lovligt at opkræve egenbetaling på akutpladser og nævnt, at borgere kan få tilbagebetalt den egenbetaling, de er blevet opkrævet.
Kommunernes Landsforening mener fortsat, at det er lovligt at opkræve egenbetaling.

Hvis I har borgere/pårørende, der ønsker at klage, kan de kontakte Klaus Bach Trads på mail: klbj@aarhus.dk.