Direktøren slukker også brand

Selvom vores direktør, Hosea Dutschke, i en periode er koblet til en ledelsesopgave i Østjyllands Brandvæsen (ØB), får det ikke betydning for rolle- og opgavefordelingen i Sundhed og Omsorg.
Hosea skal sammen med direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, genskabe tilliden mellem medarbejdere og ledelse i Østjyllands Brandvæsen. Det sker, mens direktør for ØB, Lars Hviid, er fritaget for tjeneste.

– Jeg glæder mig til opgaven og til at bruge mine erfaringer. Der bliver måske ekstra tryk på i en periode, men det får ikke betydning i det daglige for den fortsatte drift og udvikling af Sundhed og Omsorg, siger Hosea.

Formand for bestyrelsen i ØB, Bünyamin Simsek, har udtalt til TV2/Østjylland:

– Vi har sat Hosea Dutschke ind, som skal hjælpe med at give os en større gennemsigtighed i vores beslutninger. Han skal varetage opgaven med at sikre tillidsstrukturen i Østjyllands Brandvæsen. Vi vil gerne bruge hans erfaringer, og der bliver Henrik Seiding koblet på til at koordinere indsatsen i bestyrelsen, mens direktøren er fritaget fra tjeneste, udtaler Bünyamin Simsek.