Nyt klyngesamarbejde om kontinens

For at kunne møde borgerne med et ensartet serviceniveau i kontinensindsatsen på tværs af områderne, har chefteamet besluttet at oprette en kontinensklynge. Klyngeansvaret er delt mellem Fællesfunktionen og Sundhedsstrategi og Forebyggelse, mens personaleansvaret ligger i Administrativ Service under Lone Graabach – i et tæt partnerskab med leder af Folkesundhed Midt Anja Fynbo Christiansen. Område Midt indgår som strategisk partner i kontinensklyngen.

Der er rekrutteret 3 kontinenssygeplejersker og 2 kontinensfysioterapeuter til klyngen. Klyngen har sin opstart d. 1. januar 2019, og der er dermed en måneds overlap mellem den gamle og nye organisering. Opgaveløsningen på kontinensområdet varetages af områderne som vanligt i januar 2019.

Der bliver sendt særskilt information ud til områderne omkring den nye klynge snarest.

Har du spørgsmål? Kontakt:

  • Leder af Administrativ Service, Lone Graabach
  • Leder af Folkesundhed Midt, Anja Fynbo Christiansen
  • Sundhedsfaglig konsulent Diana Thielsen Kølvraa