Husk tilladelser, når I tager billeder

Ifølge persondatalovgivningen (GPDR), der trådte i kraft i foråret, skal ALLE personer, som fotograferes, og hvor billedet har karakter af portrætfotografi, underskrive en samtykkeerklæring, før billedet offentliggøres. Tager I portrætlignende billeder af kolleger eller borgere, som skal offentliggøres i trykte eller elektroniske medier, skal I derfor sørge for at få en underskrevet erklæringer og opbevare dem et sikkert sted. Vær opmærksom på, at I ikke behøver tilladelser til situationsbilleder:

PORTRÆTBILLEDER (tilladelse nødvendig)
Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at vise en eller flere personer – herunder gruppe- og klassebilleder.

SITUATIONSBILLEDER (tilladelse ikke nødvendig)
Situationsbilleder er billeder, hvor det er en aktivitet eller en situation, der er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være, når en gruppe af mennesker er samlet om en aktivitet. Personerne på billedet må gerne være genkendelige. Hvor grænsen går mellem portrætbilleder og situationsbilleder, kan der ikke siges noget entydigt om. Hvis personerne på billedet er centrale, taler det for at anse billedet for at være et portrætbillede.

Hvis I er i tvivl om, hvor vidt billedet er et portræt- eller et situationsbillede, bør I indhente samtykke fra den fotograferede.

Brug eventuelt denne samtykkeerklæring

Som leder skal du:

  • Sørge for at dine medarbejdere kender til og overholder GDPR-reglen vedr. portrætfotos.

Har du spørgsmål?

Kontakt Kommunikation og Analyse: Pernille Bonne Nejsig, pebor@aarhus.dk, mobil 41 85 50 50