Vil du dele dine erfaringer med sygefravær og forebyggelse med os?

Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær har ansøgt og fået tilsagn om puljemidler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet kommer til at løbe over årene 2018-2021 og vil betyde et øget fokus på sygefravær i Sundhed og Omsorg.

Med afsæt i en kortlægning af nuværende indsatser og en bred analyse af sygefraværet, skal der udarbejdes en strategi for at forebygge og afkorte sygefraværet i Sundhed og Omsorg. Strategien udarbejdes med inddragelse af en strategisk følgegruppe, der er sammensat af både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Til analysen er vi interesserede i at høre om lederes erfaringer med at nedbringe sygefraværet og deres samarbejde med jobcenteret.

Har du hypoteser om, hvordan sygefraværet i Sundhed og Omsorg kan forebygges eller afkortes, er du meget velkommen til at dele dine ideer og tanker med os.

Kontakt

  • Aycan Yigen på ay@aarhus.dk eller
  • Louise Christensen på chlo@aarhus.dk