Trivselsmålingen 2018: arbejdsglæden er steget

Resultaterne af vores måling af trivsel og social kapital 2018 er nu sendt ud til alle ledere. Generelt er arbejdsglæden steget, hvilket giver et godt afsæt til de kommende opfølgninger lokalt og i Hoved MED-udvalget.

Som leder skal du:

  • videreformidle teamets resultater til dit team inden jul

Læs rapporterne, fx hovedrapporten over Sundhed og Omsorgs resultater eller hovedresultaterne for hvert område

Har du spørgsmål? Kontakt

  • Thomas Kaalby i Analyseteamet på mail thkapo@aarhus.dk eller telefon 4185 7826
  • Rikke Stephensen i Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær på mail rste@aarhus.dk eller telefon 4187 3786