Nye direktioner pr. 1. januar 2019

Rammevilkårene for ledelsen af hjemmeplejen skal forbedres. Der skal være bedre plads til ledelse – og til ledere, som er synlige både indadtil og udadtil. Derfor har vi besluttet, at der maksimalt bør være 40 medarbejdere pr. leder i hjemmeplejen.

Det betyder, at det nuværende antal teams i hjemmeplejen bliver ændret fra 29 til 38 teams i 2019. Samtidigt justeres direktionsmodellen, så der fremover er én områdechef og én viceområdechef i hvert område. Det har vi gjort for at få økonomien til at hænge sammen, så vi kan ansætte flere ledere tættere på medarbejdere og borgere.

Fra 1. januar 2019 ser Sundhed og Omsorgs syv direktioner således ud:

Nord: Susanne Sejr og Vibeke Dahmen
Vest: Jette Harreskov og Jonna Madsen
Midt: Majbritt Veise Blohm og Kirsten Høgh Obling
Viby-Højbjerg: Lene Offersen og Anette Gammelgaard
Christiansbjerg: Anker Thuesen og Marianne Selmer
Marselisborg: Tina Porsmose og Gitte Krogh
Syd: Morten Ilsøe og Anne Juul Sørensen

Beslutningen om sammensætningen af direktionerne er truffet på baggrund af en samlet vurdering af ledelsesfaglige kompetencer og personligt match. Målet har været at sætte det bedste hold i forhold til de udfordringer, vi står over for i fremtiden.

Vi glæder os til at tage fat sammen i 2019!

Konstituerede chefer
I forbindelse med ændringer i område Marselisborg bliver Tina Porsmose konstitueret i et år i stillingen som områdechef. Samtidigt vil Gitte Krogh i samme periode blive ansat i en tidsbegrænset stilling som viceområdechef. Denne forandring finder sted, fordi Ulla Reintoft, områdechef, i en afgrænset periode tiltræder som chef for Akuttilbud & Rehabilitering.