Tilbud om undervisning i palliation

For at skabe endnu mere tryghed og højne livskvaliteten blandt borgere med alvorlig, livstruende sygdom og deres pårørende, er der oprettet en ny klynge: Klyngen for lindrende pleje og behandling (palliation), som er forankret i Område Nord.

Fra uge 3 tilbyder klyngen undervisning af alle sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker og terapeuter i blandt andet identifikation, lindring, pleje og behandling. Undervisningen foregår i alle områder. Tilmeld dig kurserne Den palliative indsats via KursusPortalen

Som leder skal du:

  • opfordre dine medarbejdere til at tilmelde sig kurserne

Læs mere om klyngen på AarhusIntra