Vil du lære at lave kvalitetsforbedringer i praksis?

Er du forstander, viceforstander, leder af en sundhedsenhed, et team i hjemmeplejen eller ansat i en stabsfunktion, kan du komme på kursus i forbedringsmodellen, som klæder dig på til at forbedre arbejdsgange til gavn for borgerne.

Kurset for forstandere og ledere starter d. 27/2, og der er tilmeldingsfrist d. 4/2. Læs mere og tilmeld dig

Kurset for ansatte i en stabsfunktion starter d. 6/3, og der er tilmeldingsfrist d. 1/2. Læs mere og tilmeld dig