Kursus i osteoporose

I marts måned har plejepersonale, sygeplejersker og terapeuter i Sundhed og Omsorg mulighed for at deltage på et gratis kursus om osteoporose. Formål med kurset er bl.a. at:

  • styrke viden om og opmærksomheden på risikofaktorer forbundet med osteoporose
  • udvikle medarbejderkompetencer i relation til knoglestyrke samt håndteringen og vejledningen af borgere med osteoporose på forskellige stadier

På kurset får deltagerne en grundlæggende viden om knogleudvikling, nyeste viden om osteoporose herunder hvordan man bevarer knoglestyrke, muskelstyrke og balanceevne. Gennem kendskab til risikofaktorer får kursisterne styrket deres kompetencer til at opspore osteoporose og forebygge knoglebrud. Kursisterne får viden om hensigtsmæssige aktiviteter og bevægelse på forskellige stadier af sygdommen, og hvordan man kan medvirke til at skabe tryghed i bevægelse hos borgeren.

Kurserne varetages af Dorte With, der er fysioterapeut og har en master i sundhedsfremme og pædagogik. Dorte er desuden forskningsansvarlig fysioterapeut i Osteoporoseforeningen. Workshoppen afholdes én gang i hvert lokalområde. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i workshoppen i dit eget lokalområde, er du velkommen til at tilmelde dig en workshop i et af de andre områder.

Tilmeld dig senest onsdag d. 6. februar via KursusPortalen