Smilets Mad er lukket – hvad nu?

Smilets Mad er lukket pr. 31. december 2018, som besluttet på Rådmandsmøde den 16. november 2018. Aarhus Kommune har dermed ikke længere et understøttende produktionskøkken til plejehjemmene.
Smilets Mad har i perioden fra 2014-2018 stået for en understøttende madproduktion til plejehjemmene. Det være sig diæter til alle interesserede plejehjem samt fuldkost og biretter til de plejehjem, der ikke selv har haft køkken.I perioden er der foretaget de nødvendige til- og ombygninger af plejehjemskøkkenerne. Dette er sket ud fra det politiske mål fra 2014 om at ”Plejehjemmene selv skal producere alle døgnets måltider”, herunder også det varme måltid.

Produktionen i Smilets Mad har forventeligt været nedadgående i takt med at produktionen er flyttet til plejehjemmene, og de økonomiske forudsætninger for at drive Smilets Mad er ikke længere til stede. 
Der er nu mulighed for at købe fuldkost/diæter samt gelésmørrebrød ved den private leverandør Det Danske Madhus i Trige. 

Ernæringsklyngen vil i den kommende tid være i dialog med Område Nord, med henblik på at finde og tilrettelægge nogle velegnede forslag og muligheder vedr. produktion af og indkøbsmuligheder for de relevante kostformer og diæter.
Der overdrages mest mulig viden om produktion af diæter og gratinsmørrebrød samt erfaringer fra undervisning i mad med modificeret konsistens til Ernæringsklyngen fra Smilets Mad. 

Der arbejdes blandt andet på:

  • Opskrifter fra Smilets Mad, som muliggør hel- eller delvis egenproduktion af kost med modificeret konsistens, diæter og gratinsmørrebrød
  • Forslag til sammensætning af menuer og kostkomponenter (miniguide)
  • Fortsat fokus på at fastholde og udvikle kompetencer indenfor fremstilling af mad med modificeret konsistens. 

En rundspørge i december 2018 hos alle plejehjem samt Vikærgården og DemensCentrum (hvor ca. halvdelen har responderet) viser, at en stor del af plejehjemmene har indkøbt gratinsmørrebrød hos Smilets Mad, og at meget få selv producerer det. Størstedelen af plejehjemmene producerer selv helt eller delvist mad med modificeret konsistens. Der er derfor basis for at videndele og erfaringsudveksle på tværs af køkkener i lokalområderne.  
Område Nord vil forsøge at sælge mest muligt at deres køkkenudstyr og maskiner. Der kommer nærmere information herom i løbet af den kommende måned. 

Har du spørgsmål?

Kontakt ernæringsfaglig konsulent Line Dam Bülow på telefon 41 87 39 55 eller mail: blid@aarhus.dk eller produktionsfaglig konsulent Dorthe Kloppenborg på telefon 93 51 20 92 eller mail: kldo@aarhus.dk