Ny mødestruktur frigiver mere tid

Vi forsøger som organisation at bruge vores tid på det, der støtter vores strategi. Samtidig ønsker vi arbejdsprocesser, der giver mening for os som kolleger i en fokuseret hverdag. Derfor ser vi jævnligt sammen med jer på, hvordan I bruger tiden bedst muligt som ledere og direktioner – og vi bruger de anbefalinger, som Ledelseskommissionen henviser til.

Det var netop med afsæt i Ledelseskommissionens anbefalinger, at vi sidste år indførte den nye direktionsmodel – og det er på den baggrund, at vi har evalueret og forsimplet vores mødestruktur for 2019. Baseret på jeres evalueringer af netværksmøderne og vores dialog med direktionerne tegner vi en ny mødestruktur for områdechefmøder, direktionsmøder og netværksmøder for ledere. 

De tidligere møder ændrer både længde og indhold, og de vil fremover blive kaldt:

  • Områdechefmøder
  • Tværgående chefmøder
  • Tværgående ledermøder

Vi håber, at den nye mødestruktur giver en bedre sammenhæng på tværs af møderne. 

Læs mere om ændringerne i de tre mødetyper på AarhusIntra