Hvordan forebygger vi indlæggelser som følge af underernæring og urinvejsinfektion?

Følgeskab med 90-95% af al fast personale i dagvagt. Så meget er sygeplejerskerne i Boostet Implementering med ude i praksis i de hjemmeplejeteams, der er med i projektet.

Boostet Implementering, som har eksisteret siden 01.04.18, er godt i gang med de forebyggende indsatser i hjemmeplejen. Indsatsen, som består af undervisning, faglig sparring, fysisk tilstedeværelse i hjemmeplejeteamet og ikke mindst følgeskab, har som målsætning at færre borgere i fremtiden bliver indlagt som følge af underernæring eller urinvejsinfektion i Aarhus kommune.

De to diætister og fire sygeplejersker i Boostet Implementering underviser alle ansatte i alle vagtlag i de hjemmeplejeteams, hvor indsatsen kører – i praksis betyder det en undervisningsprocent tæt på de 100.

Og det nytter at stable en længerevarende og intensiv indsats på benene i et hjemmeplejeteam, fortæller ergoterapeut i hjemmeplejen Dalgas og Rosenvang, Birthe Dabelstein:

”Vi befinder os i en omskiftelig organisation, hvor det ene nye tiltag ofte afløser det andet. Det resulterer i, at den nye viden sjældent får lov at bundfælde sig, før vi er på vej videre mod noget nyt. Boostet Implementering adskiller sig fra tidligere initiativer ved at være fysisk tilstede i teamet i 6 uger. Den langvarige og praksisnære indsats giver en unik mulighed for fordybelse og ikke mindst gentagelse af viden. Den vedvarende positive forstyrrelse åbner medarbejdernes øjne for bæredygtige forandringer og ændrede arbejdsgange, som også kan leve videre efter endt indsats”.

Det er projektgruppens klare oplevelse, at indsatsen og særligt følgeskabet med medarbejderne gør en forskel.
Medarbejderne får helt konkret højnet deres faglige vidensniveau omkring ernæring, hygiejne og urinvejsinfektion, og de bliver bedre rustet til at opspore begyndende sygdom og identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange i hjemmet. Bevidstheden omkring egne vaner skærpes, fortæller social- og sundhedshjælper Inge-Lise Mandal fra hjemmeplejen Fuglebakken:

”Jeg er da helt sikkert blevet mere opmærksom på min egen håndhygiejne, når jeg er ude ved borgerne. Jeg spritter meget oftere mine hænder. I forhold til nedre toilette, har jeg lært nye arbejdsgange, som jeg allerede har taget i brug i mit daglige arbejde”.

Men hvordan får man forbedringstiltag til at leve videre efter endt indsats, og hvordan mindsker vi risikoen for, at medarbejderne falder tilbage i gamle, uhensigtsmæssige arbejdsvaner? Dette forsøger Boostet Implementering at forebygge gennem en projektmodel, hvor teamet kommer på genbesøg og opfølgning i kortere perioder på 1-2 uger i de implicerede hjemmeplejeteams. Derudover sætter Boostet Implementering ekstra fokus på læringsmakkerordningen og betydningen af lokale ambassadører, alt sammen med henblik på kontinuerligt at booste projektets tiltag og medvirke til yderligere forankring og bæredygtighed.

I løbet af projektperioden vil alle 7 områder i Aarhus kommune få besøg af Boostet Implementering.
Se mere på AarhusIntra

Har du spørgsmål til projektet?
Kontakt projektleder Lone Nielsen på lni@aarhus.dk