Konkret sag om dødsfald sikrer læring og ny fælles instruks

En af de kommende dage vil pressen omtale en trist og ærgerlig situation fra et af vores områder. En beboer med hjemmepleje afgik ved døden, og pårørende fik først information halvanden dag efter.
Det skyldtes, at vi i den konkrete situation havde lavet en aftale med politiet om, at de ville give pårørende besked. Af forskellige årsager skete det så først halvanden dag efter.
Der er blevet fulgt op på denne hændelse i blandt andet Områdechefkredsen. Uagtet lignende aftaler med politiet tager vi nu selv kontakt til pårørende og håndterer også lokalt øvrige procedurer ved dødsfald. Men for at støtte bedst op om ledere og medarbejdere, når de står i situationen, vil Sundhedsfaglig Styregruppe udarbejde en fælles instruks på området, hvor de lokale erfaringer selvfølgelig bliver inddraget.

Har du spørgsmål?
Kontakt kvalitetschef Elin Kallestrup på elika@aarhus.dk