Nye kaldeanlæg på plejehjem

Vi har indgået kontrakt med Tunstall om levering og servicering af kaldeanlæg på vores plejehjem. Det betyder, at i løbet af de kommende år vil stort set alle kaldeanlæg på plejehjemmene blive skiftet.
Der er udarbejdet en prioriteret liste over, hvornår hvilke plejehjem får nyt kaldeanlæg. Prioriteringen er lavet ud fra kaldeanlæggenes alder og indrapporteringer om, hvor ofte der er udført fejlretning.

Se listen

De plejehjem, der ikke står noget ud for, får udskiftet kaldeanlæg i 2020-2022. De plejehjem, som har fået udskiftet kaldeanlæg inden for de sidste par år, får udskiftet kaldeanlæg til sidst. Vi forbeholder os ret til at ændre i prioriteringen, hvis der er akut behov.

De plejehjem med den højeste prioritet, bliver kontaktet af Tunstall i nærmeste fremtid. Det første plejehjem vil være pilotprojekt og danne grundlag for, hvordan udskiftningen foregår på resten af plejehjemmene. Tunstall står for implementeringen og sikrer, at brugerne bliver undervist i betjeningen af anlæggene.

Tunstall leverer også nødkald til ældreboliger og til borgere i hjemmeplejen. Denne udskiftning vil ske område for område i løbet af 2019.

Har du spørgsmål?
Kontakt Jesper Dahlsen-Jensen fra Bygningsafdelingen på jdj@aarhus.dk eller telefon 41 85 77 57