Tak for jeres feedback til AarhusIntra: læs, hvad der kommer til at ske

Vi har i december og januar måned arbejdet med fejlrettelser og forbedringer på AahusIntra – blandt andet takket være jeres indberetninger via favoritten feedback på forsiden af AarhusIntra – fortsæt gerne med at bruge det link til tilbagemeldinger. To ting, som vi kan se, har ligget særligt mange på sinde, er systemets langsomme opstartshastighed og en oplevelse af irrelevante nyheder.

Langsom opstartshastighed
AarhusIntra bruger i dag typisk mellem 10 og 40 sekunder om at åbne, afhængigt af hvilket udstyr man åbner siden fra. Vi har fået flere tilbagemeldinger om den langsomme opstart, og der er ingen tvivl om, at opstartshastigheden SKAL blive bedre.
I første omgang får vi en ny opgradering af platformen med inden for de følgende uger (primo februar). Opgraderingen er fuldt fokuseret på forbedring af opstartshastigheden på AarhusIntra. Efter opgraderingen overvåger vi effekten på opstartshastigheden på forskelligt udstyr for at se, om det har haft en tilstrækkelig stor effekt.

Irrelevante nyheder
På AarhusIntra er det meningen, at du i høj grad kun skal se nyheder, som er relevante for dig. Alligevel har vi fået en del tilbagemeldinger om, at I ser nyheder, som I ikke finder relevante. Vi øver os stadig i at målrette nyheder bedre, og det er noget, alle intranetredaktører på tværs af kommunen skal lære og blive bedre til. En særlig problemstilling er, at det er muligt for alle intranetredaktører at sende en nyhed til alle i Aarhus Kommune – også til magistratsafdelinger, som de ikke selv arbejder i, selvom det ikke er tilladt. Hvis du ønsker at sende en nyhed til en bred målgruppe, skal du henvende dig til Kommunikation og Analyse på kommunikation@mso.aarhus.dk.

Ugens tip
Når en nyhed bliver redigeret eller kommenteret, bliver den automatisk flyttet op i toppen af din startside, hvilket har den ulempe, at den måske skygger for ‘nye’ nyheder, du hellere vil læse. Du kan fjerne en nyhed fra din startside ved at trykke på ”Handlinger” og derefter ”Skjul fra mit Hjem-feed”. Nyheden fremgår derefter ikke af din startside, men du kan stadig finde den under ”Nyheder” i menuen til venstre.

Flere indberetninger
Der er blandt de indkomne forslag en del inspiration til den videre udvikling og forbedring af AarhusIntra. Vi håber, I vil se og opleve en positiv udvikling hen over foråret.
På AarhusIntra kan du se den foreløbige opsamling på fejlindberetninger og den videre proces.

Har du spørgsmål?
Kontakt Sahar Akbari på saak@aarhus.dk eller Anders Gejl på ange@aarhus.dk