Sårklyngen fortsætter: læs, hvad du kan få hjælp til og sparring på

Sårklyngen fortsætter foreløbigt i hele 2019, hvor der blandt meget andet fortsat skal arbejdes med at afkorte sårhelingstiden hos de borgere, som har en sårplejeindsats. Vi vil i 2019 også fortsat have fokus på ”Stop tryksår”, kompressionsbehandling, desuden vil vi have fokus på traumesår og også på kirurgiske sår. Indretning af depoter efter TIME-modellen, og i forlængelse heraf introduktion til de nye produkter den kommende, nye indkøbsaftale vil bringe.  Implementering af nye digitale og teknologiske emner, inklusiv yderligere udvikling i brug af Telemedicin/plejenet. 

Vikærgården, DemensCentrum Aarhus og alle 7 områder har tilknyttet en sårkonsulent. Fordelingen af sårkonsulenter er ændret lidt.

Se navne og kontaktoplysninger på sårkonsulenterne

Hvornår kan du kontakte Sårklyngen?

  • Hvis borger har kirurgisk sår med defekt – fra starten
  • Hvis borger har traumesår med hæmatom
  • Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med kompressionsbehandling
  • Når såret ikke forandrer sig efter 3 ugers behandling
  • Når såret har eksisteret i mere end 6 uger
  • Når borger har tryksår i kategori 3 og 4
  • Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med trykaflastning

Der bliver fortsat mulighed for undervisning, både ad hoc lokalt efter behov, men også fælles – undervisningstilbuddene for første ½ år af 2019 ligger på Plan2Learn.