Kursus: Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale – vurdering, indstilling og afprøvning

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Hjælpemiddelcentret tilbyder  halvdages undervisning til medarbejdere, som har opgaver indenfor vurdering, indstilling og bestilling af, og behov for grundlæggende viden om f.eks. tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet, samt ud fra evaluering fra tidligere afholdt undervisning.
Det næste kursus; ‘Tryksårsforebyggende madrasser – vurdering, indstilling og afprøvning, som afholdes d. 19. februar. Kurset vil blive udbudt på Kursusportalen, og der vil snarest blive udbudt kurser omhandlende andre produkter.
Undervisningen foregår i Undervisningscentret for Velfærdsteknologi, Sintrupvej 17-19, 8220 Brabrand.

Tilmeld dig via KursusPortalen