Fra Strategisk Fokus 18 til Fokus 19 – vi sætter kursen

Som chefteam tager vi altid afsæt i vores strategi – vores ledetråde. Vi ser på, hvad der skal til for at leve op til ledetrådene. Det gjorde vi i 2018 med Fokus 18, og det gør vi nu med et endnu stærkere fokus i 2019. Når vi kigger på ledetrådene, ønsker vi at intensivere arbejdet indenfor nogle områder – disse områder kalder vi de prioriterede temaer. Samtidig støder vi på nogle organisationskritiske udfordringer, som gør det svært for os at lykkes med strategien og med de prioriterede temaer – disse udfordringer kalder vi de særlige udfordringer.

På Strategisk Møde i december fik vi som chefteam mulighed for at lytte til områdechefernes, viceområdechefernes og kontorchefernes refleksioner om Strategisk Fokus 18, ligesom vi også har lyttet til HMU. Med afsæt i de input har vi besluttet de overordnede rammer for Fokus 19 og skåret indsatsområderne under de enkelte prioriterede temaer og særlige udfordringer til, så vi kan arbejde endnu mere målrettet i 2019 – fx når Hjemmeplejeprogrammet tilsigter at give Al magt til borgerne ved at øge brugertilfredsheden gennem kendt hjælper. Eller når Besjælingsprogrammet skal styrke vores evne til at være mere menneske og mindre system, så vi lykkes med vores ledetråde Vi er sammen med borgerne og Slip medarbejderne fri.

Det er en fornøjelse at se, at de dygtige programchefer og -ledere sammen med områdecheferne, viceområdecheferne, kontorcheferne og os som chefteam er blevet bedre til at koordinere kursen i løbet af 2018. 

Et slankere Fokus 19
De overordnede ændringer i Fokus 19 er, at det prioriterede tema ‘Demens’ udgår sammen med den særlige udfordring ‘Ventetid ned’. Demensprogrammet kører videre med et stærkt konsolideret team og arbejdet består. Vi ser, at vi på demensområdet er lykkes med at opnå programmets målsætninger, og vi følger fremover udviklingen på rådmandsmøderne. ‘Ventetid ned’ udgår som en særlig udfordring, fordi vi har nedbragt antallet af borgere, der ikke får deres sag behandlet indenfor byrådets tidsfrister. Det har vi opnået i et tæt samarbejde og på tværs af Sundhed og Omsorg. Også det har vi stor grund til at være stolte af.

På Strategisk Møde d. 12. marts præsenterer vi de prioriterede temaer og de særlige udfordringer i Fokus 19. På mødet giver vi et dybere indblik i Fokus 19 og de underliggende indsatsområder.