Kursus i håndtering af vold og trusler

På kurset kan du som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant få inspiration til, hvordan I bedst støtter kolleger og medarbejdere, som oplever vold og trusler fra borgere.

På kurset får du blandt andet en introduktion til Sundhed og Omsorgs nye vejledning til at forebygge, håndtere og følge op på episoder med vold, trusler og chikane. Se vejledning, retningslinje og andre værktøjer til håndtering af vold, mobning og chikane på AarhusIntra

Kurset finder sted d. 27. februar fra kl. 12-15 på Lokalcenter Holme.

Læs mere og tilmeld dig via KursusPortalen