Cura

Arbejdsgangsændringer i Cura 27

Cura-supporten rykker ud til jer
De næste uger rykker Cura-support ud til forskellige områder og er fysisk tilstede hos jer i et afgrænset tidsrum. Det er et forsøg, som skal tilpasses både tid, sted, omfang mv. Forsøget er sat i værk på baggrund af et ønske om mere lokal support i evalueringen af Cura-organisationen.
Læs mere på AarhusIntra